Home

Het bertramproject in Mansa, Zambia heeft als doel kinderen en volwassenen te beschermen tegen malaria. Dit doen wij door promotie en verspreiding van de specerij bertramwortelpoeder (Anacyclus Pyrethrum), dat door zijn inhoudsstof Pellitorine, bewezen activiteit bezit tegen de malariaparasiet. We gebruiken de gemalen wortel van deze plant, waarvan de eigenschappen werden beschreven door de H. Hildegard van Bingen in haar boek Physica.

Het voornaamste doel van het project is een bijdrage te leveren in de strijd tegen malaria.

Het bertramproject werd gesticht in 2004 in samenwerking met een lokaal bestuur. In 2005 was de officiële lancering en in 2007 kregen we van chief Chimese een stuk grond van 8,5 ha, op 8 km van het stadscentrum. We bouwden een kapel en drie chalets, zorgden voor elektriciteit en zuiver water, nutsvoorzieningen die in dat gebied onbestaande waren.

Sinds reisgezel Paul Schoofs er in 2012 trouwde met weduwe Charity Chalwe, een lerares met drie kinderen, en zij het terrein gingen bewonen is er een bloeiende activiteit ontstaan. Dagelijks komen rond de 200 kleuters voor gratis onderricht en ’s zondags is er een plechtige gebedsdienst in de St. Hildegard-kapel.

Elke zondag is er een gebedsdienst in de St. Hildegard-kapel met lezingen door een catechist, veel muziek en dans.

De doelgroep om bertam te verdelen is nu nauw bepaald: de kinderen, ouders en medewerkers van de Paulcha-school.

De Paulcha-school, is voorlopig een openluchtschool voor kleuters uit de omgeving die anders geen onderricht zouden genieten. We bezorgen hen geregeld gratis bertram zodat ze niet hoeven te sterven aan malaria, killer number one in dat gebied. Voorbereidingen om een schooltje te bouwen op een terrein ernaast zijn aan de gang. Paul en Charity hebben daarvoor een aparte eigen stichting opgericht.